Když počítač startuje po „studeném“ startu, BIOS základní desky nejprve detekuje interní hardwarovou konfiguraci a provádí autotest (power-on self-test – POST). POST se sestává z několika diagnostických testů základních funkcí napájení, základní desky, procesoru, vstup/výstuního řadiče, paměti (RAM), klávesnice a video komponent. Pokud narazí na chybu, dá ji najevo počtem (délkou) pípnutí reproduktoru.
Bohužel neexistuje standard pro tyto zprávy a proto se každý BIOS chová jinak. V následující tabulce je shrnutí nejpoužívanějších BIOSů a jejich hlášení.

AMI BIOS beep codes
http://www.ami.com/support/bios.html
http://www.ami.com/support/doc/AMIBIOS-codes.pdf
Number of beeps Problem description Troubleshooting recommendation
1 Memory refresh timer error Reseat memory or replace with known good chips.
2 Parity error Reseat memory or replace with known good chips.
3 Base 64K memory read/write test failure Reseat memory or replace with known good chips.
4 Motherboard timer not operational Repair/replace motherboard.
5 Processor error Repair/replace motherboard.
6 8042—gate A20 failure/Keyboard controller BAT test error Reseat keyboard controller chip, replace keyboard controller chip, check for a keyboard fuse, or try a different keyboard.
7 Processor exception interrupt error Repair/replace motherboard.
8 Display memory read/write failure Replace video card or video card memory.
9 ROM checksum error/Faulty BIOS chips Replace chips or motherboard.
10 CMOS shutdown register read/write error Repair/replace motherboard.
11 Cache memory bad Repair/replace motherboard.

 

AwardBIOS beep codes
http://www.phoenix.com/en/Customer+Services/BIOS/AwardBIOS/Award+Error+Codes.htm
Number of beeps Problem description Troubleshooting recommendation
1 long & 2 short Video error Check the video card.
Any other beeps RAM problem Reseat the RAM or replace with known good chips.
1 short System boots successfully
2 short CMOS setting error
1 long 1 short DRAM or M/B error
1 long 2 short Monitor or display card error
1 long 3 short Keyboard error
1 long 9 short: BIOS ROM error
Continuous long beeps DRAM error
Continuous short beeps Power error

 

PhoenixBIOS beep codes
http://www.phoenix.com/en/Customer+Services/BIOS/BIOS+FAQ/default.htm#Q12
http://www.phoenix.com/NR/rdonlyres/81E6C43C-93BD-4097-A9C4-62F05AAD6025/0/biospostcode.pdf
Unfortunately, PhoenixBIOS beep codes are significantly more complicated than other BIOS manufacturers. Instead of a single beep code set, PhoenixBIOS codes consist of a series of beep code sets separated by a short pause. Older Phoenix BIOS Plus and PhoenixBIOS 1.x systems used a series of three sets, while the PhoenixBIOS 4.x systems use a series of four sets. The codes listed below are only some of the more than 100 codes for the PhoenixBIOS 4.x. For a complete list of Phoenix BIOS POST task routines and beep codes, please visit their Web site or review your motherboard’s documentation.
Number of beeps POST routine description/problem Troubleshooting recommendation
1 One short beep before boot Normal operation
1-1-1-3 Verify real mode A problem exists with the CPU and/or motherboard. Check and replace if necessary.
1-1-2-1 Get CPU type A problem exists with the CPU and/or motherboard. Check and replace if necessary.
1-1-2-3 Initialize system hardware A problem exists with the motherboard. Check and replace if necessary.
1-1-3-1 Initialize chipset with initial POST values A problem exists with the motherboard. Check and replace if necessary.
1-1-3-2 Set IN POST flag A problem exists with the motherboard. Check and replace if necessary.
1-1-3-3 Initialize CPU registers A problem exists with the CPU and/or motherboard. Check and replace if necessary.
1-1-4-3 Initialize I/O component A problem exists with the I/O port hardware or a device connected to an I/O port. It could also be an expansion device in the PC or the motherboard.
1-2-2-1 Initialize keyboard controller An error has occurred with the keyboard or keyboard controller. Try a new keyboard or replace the keyboard controller on the motherboard.
1-2-2-3 BIOS ROM checksum Replace either the BIOS ROM chip or the motherboard.
1-2-3-3 8237 DMA controller initialization Check the motherboard and any expansion cards that use DMA.
1-3-1-1 Test DRAM refresh Check the first bank of memory and the motherboard.
1-3-1-3 Test 8742 keyboard controller An error has occurred with the keyboard or keyboard controller. Try a new keyboard or replace the keyboard controller on the motherboard.
1-3-4-1 RAM failure on line xxxx Check the first bank of memory and the motherboard.
1-3-4-3 RAM failure on data bits xxxx of low byte memory bus Check the first bank of memory and the motherboard.
2-1-3-1 Check video configuration against CMOS Check the video card or video card memory.
2-1-3-2 Initialize PCI bus and devices A problem exists with the I/O port hardware or a device connected to an I/O port. It could also be an expansion device in the PC or the motherboard.
2-2-1-3 Test keyboard