Každý začátek je těžký, takže zde je pár zcela základních příkazů OS Linux v porovnání s OS DOS

LINUX rozlišuje malá a velká písmena v příkazech !!!

DOS LINUX Popis
dir ls ls [PARAMETRY] [SOUBORY, [...]]
Vypíše obsah aktuálního nebo zadaného adresáře, nebo zadaných souborů. Prosté ls zobrazí abecedně setříděný seznam. Nejpoužívanější paramerty jsou:

ls -l podrobný výpis včetně velikosti, atributů, vlastníka času založení …
-a zobrazí i soubory a adresáře začínající tečkou, tedy i skryté soubory
-A totéž jako předchozí příklad, ale nezobrazí adresáře „.“ (tečka) a „..“ (dvě tečky)
--color barevně odliší soubory podle typu

Na vaše nejoblíbenější volby si můžete vytvořit „alias“ a nebudete je muset vypisovat pokaždé.

cd cd cd [ADRESÁŘ]
Změní aktuální adresář. Bez parametru skočí do vašeho domovského adresáře.
cd pwd pwd
Zobrazí aktuální adresář.
copy cp cp [PARAMETRY] CO NA_CO
cp [PARAMETRY] CO [...] KAM

Zkopíruje soubor do jiného souboru, nebo zkopíruje několik souborů do zadaného adresáře.

-v ukazuje co právě dělá
-r zkopíruje i všechny podadresáře
-i má-li se nějaký soubor přepsat, čeká na potvrzení
-f neptá se vůbec na nic, ale přepíše úplně všecno
ren
move
mv mv [PARAMETRY] CO NA_CO
mv [PARAMETRY] CO [...] KAM

Přesouvá soubory do jiného adresáře, nebo je přejmenuje. Syntaxe a parametry (kromě -r) jsou jako u cp.
md mkdir mkdir ADRESÁŘ
Vytvoří nový adresář.
rd rmdir rmdir ADRESÁŘ
Zruší prázdný adresář
del rm rm [PARAMETRY] SOUBOR [...]
rm [PARAMETRY] ADRESÁŘ

Smaže jeden nebo více souborů.

-r smaže i neprázdný adresář
attrib chmod chmod [PARAMETRY] MOD SOUBOR [...]
Mění atributy souborů (jak vypadají atributy souborů na *NIXech se dočtete někde výše).

-R proleze i podadresáře

MOD může být buď přímo osmičkový kód atributů, nebo specifikovat pouze některou kategorii.

u vlastník r čtení
g skupina w zápis
o ostatní x spuštění

Například:
u+x vlastníkovi povolí spustit
go-rw zakáže čtení a zápis všem kromě vlastníka

more more funguje podobně jako v DOSu, má navíc několik funkcí

ENTER posouvá text jen o jeden řádek
SPACE posouvá text o jednu stránku
q ukončí prohlížení dříve než soubor skončí
/ umožní na posledním řádku zapsat text, který potom vyhledá v textu
n opakuje poslední hledání
lze použít až poté co jste něco hledali pomocí /
v ukončí prohlížení a předá text editoru vi ve kterém můžete text upravit a uložit.

a mnohem, mnohem více …

type cat
less
cat vypíše obsah souboru na obrazovku
less je chytřejší a umí se souborem listovat.
zná také většinu příkazů programu more a přidává vlastní

g vrátí se na začátek souboru
? totéž jako / ale hledá pozpátku, tedy předchozí výskyt
n opakuje poslední hledání. tedy jestli jste hledali pomocí /, pak hledá dopředu, jestli pomocí ?, pak hledá pozpátku
neexistuje ln ln [PARAMETRY] CO [KAM]
ln [PARAMETRY] CO ADRESÁŘ
Vytvoří link nebo symbolický link na soubor, nebo soubory v zadaném adresáři.

-s vytvoří symbolický link

Na adresáře je možné vytvářet pouze symbolické linky.

neexistuje df zobrazí kapacitu, obsazení a volné místo všech připojených jednotek (pevné disky, CD-ROMy, diskety, …)
neexistuje du zobrazí velikosti adresářů. dobré parametry jsou:
du -hs *
mem free zobrazí kolik je obsazené a volné paměti ram a místa v odkládacím prostoru (swap)

       total  used  free ... cached
Mem:     63092  61852  1240 ... 25676
-/+ buffers/cache:  35476  27616
Swap:    80636  24616  56020

Znamená, že mám celkem 63MB RAM, z toho si 35MB vzaly programy 25MB disková cache (něco jako smartdrv v DOSu, ale umí se nafukovat podle potřeby), takže mi zbývá 1,2MB. Taky vidím že mám 80MB pro swap, z toho 24MB obsazeno.

mem ps zobrazí seznam spuštěných programů – procesů

-l zobrazí více podrobností (velikost, prioritu, vlastníka, …)
-ax všechy procesy (nejen ty vaše)
neexistuje top Lepší varianta ps.
neexistuje kill kill [-SIGNÁL] PID
posílá na vybraný proces signál. Signály mohou ovlivňovat běh procesu. Například signál SIGINT vyzve proces aby se ukončil. Místo jmen signálů se mohou zapisovat pouze jejich čísla. Například:

kill -9 112 pošle procesu s číslem 112 signál 9
kill 112 když neřeknete jaký signál se má poslat, posílá se implicitně signál TERM (terminate)
help man man [SEKCE] PŘÍKAZ
Prohlížeč manuálových stránek. Stránky jsou rozděleny do několika sekcí:

1 Uživatelské příkazy 5 Popis struktur souborů
2 Systémová volání (knihovny C) 6 Manuálové stránky her
3 Knihovny C 7 Různé nezařazené
4 Speciální zařízení 8 Systémové přikazy

K zobrazení se automaticky vyvolává program less, takže ve stránkách jde hledat a listovat jak je popsáno výše u less. Může se stát, že se některý příkaz (mapříklad mount) nachází ve více sekcích. Správnou verzi si pak vynutíte zapsáním čísla sekce – např: man 2 mount nebo man 8 mount

help info info PŘÍKAZ
Pokročilejší hypertextová dokumentace – jiná filozofie než man.

Tady jsou uvedeny jen stručné popisy příkazů. Pokud by jste chtěli podrobnější popis zadejte: man název_příkazu